• واحد دیالیزبیمارستان
  • داروخانه بیمارستان

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

×

خطا

There was a problem loading image IMG_3622.JPG

ساختمان شماره 1:

طبقه همکف: داروخانه

طبقه اول و دوم: درمانگاه تخصصی

طبقه سوم: دندان پزشکی - آندوسکوپی و کولونوسکوپی

 

ساختمان شماره 2:

طبقه همکف: مدیریت معاونت کمیته ها فناوری اطلاعات بهداشت خدمات

طبقه اول: رییس بیمارستان -  مدیر درمان- دفتر بهبود کیفیت تغذیه آموزش کنترل عفونت

 

ساختمان شماره 3:

 طبقه همکف : پذیرش - اورژانس - رادیولوژی و سونوگرافی- سی تی اسکن

طبقه اول : بخش قلب بخش C.C.U – اتاق اکو و تست ورزش- دفتر پرستاری

طبقه دوم : اتاق عمل – C.S.R – بخش I.C.U

 طبقه سوم : بخش زنان بخش مردان

 

 ساختمان  شماره 4:

طبقه همکف: کلینیک مادران باردار،کلاس آموزشی مادران باردار،  لندری، سردخانه جسد

طبقه اول: زایشگاه، نوزادان و N.I.C.U، واکسیناسیون

طبقه دوم: مامایی، اطفال

  

ساختمان شماره 5:

پارکینگ: تجهیزات پزشکی تاسیسات انبارمرکزی و تدارکات-  سالن اجتماعات

طبقه همکف : بخش همودیالیز نمازخانه

 طبقه اول : فیزیوتراپی آزمایشگاه- حسابداری امور مالی- امور اداری مدارک پزشکی

 

ساختمان شماره 6:

طبقه همکف: نوبت دهی درمانگاه کلینیک عمومی - تزریقات - اتاق عمل سرپایی

1-     تأمین اجتماعی

2-     خـدمات درمـانی ( کارمـندی - سایر اقشار - ایرانیان - روستایی و عشایر)

3-     نیروها ی مسلح

4-     کمیته امداد

5-     بانکها ( تجارت - صادرات - ملت - سپه - ملّی )

6-     بیمه ایران

7-     بیمه دانا

8-     صدا و سیما

9-     بیمه معلم

10- آتیه سازان حافظ

11- بیمه سینا