• واحد دیالیزبیمارستان
  • داروخانه بیمارستان

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

×

خطا

There was a problem loading image IMG_3622.JPG

 

جلسه آموزشی مدیریت زمان ویژه مدیران پرستاری استان اصفهان سه شنبه سی آبان در بیمارستان و دارالشفاء حضرت زهرای مرضیه (س) با حضور مدیر پرستاری معاونت درمان دانشگاه  برگزار گردید.

روز شنبه مورخ 1396/08/20 به مناسبت روز بهبود کیفیت با حضور ریاست و مسئولین بیمارستان و دارالشفاء زهرای مرضیه (س) از کارکنان این واحد تقدیر به عمل آمد.

در هفته کتاب و کتاب خوانی با حضور ریاست بیمارستان و مسئولین دارالشفاء حضرت زهرای مرضیه (س) از کلیه کارکنان در مجموعه فرهنگی ورزشی صاحب ابن عباد و کتابخانه و کافی نت ادیب تقدیر به عمل آمد.