تقدیر روز پزشک

 • IMG 3954
 • IMG 3971
 • IMG 3959
 • IMG 3973
 • IMG 3975
 • IMG 3978
 • IMG 3977

  تقدیر روز داروسازی

  • IMG 3981
  • IMG 3990
  • IMG 3991

   گرامیداشت هفته کتاب و کتاب خوانی

   • IMG 4322
   • IMG 4323
   • IMG 4332

    گرامیداشت روز بهبود کیفیت

    • IMG 4280
    • IMG 4281

     جلسه مدیران پرستاری استان اصفهان

     • IMG 4379
     • IMG 4389
      ×

      خطا

      There was a problem loading image IMG_3622.JPG

      اخبار

       

      جلسه آموزشی مدیریت زمان ویژه مدیران پرستاری استان اصفهان سه شنبه سی آبان در بیمارستان و دارالشفاء حضرت زهرای مرضیه (س) با حضور مدیر پرستاری معاونت درمان دانشگاه  برگزار گردید.

      روز شنبه مورخ 1396/08/20 به مناسبت روز بهبود کیفیت با حضور ریاست و مسئولین بیمارستان و دارالشفاء زهرای مرضیه (س) از کارکنان این واحد تقدیر به عمل آمد.

      در هفته کتاب و کتاب خوانی با حضور ریاست بیمارستان و مسئولین دارالشفاء حضرت زهرای مرضیه (س) از کلیه کارکنان در مجموعه فرهنگی ورزشی صاحب ابن عباد و کتابخانه و کافی نت ادیب تقدیر به عمل آمد.