×

خطا

There was a problem loading image IMG_3622.JPG

بیمه های طرف قرارداد

1-     تأمین اجتماعی

2-     خـدمات درمـانی ( کارمـندی - سایر اقشار - ایرانیان - روستایی و عشایر)

3-     نیروها ی مسلح

4-     کمیته امداد

5-     بانکها ( تجارت - صادرات - ملت - سپه - ملّی )

6-     بیمه ایران

7-     بیمه دانا

8-     صدا و سیما

9-     بیمه معلم

10- آتیه سازان حافظ

11- بیمه سینا