×

خطا

There was a problem loading image IMG_3622.JPG

معرفی واحد سلامت همگانی

آموزش سلامت آن بخش از مراقبت هاي بهداشتي است كه بر تأثير عوامل رفتاري بر سلامت تكيه نموده و با مردمي آغاز مي شود كه سالم بوده و علاقمند به توسعه معيارهاي سلامت فردي و اجتماعي هستند و به آنها در گسترش شيوه هاي زندگي مؤثر در حفظ و ارتقاي سلامت كمك مي كند.

آخرین تعریف از آموزش سلامت:  فرآیندی است که بین  اطلاعات بهداشت و رفتار بهداشتی پلی برقرار می کند و در فرد ایجاد انگیزه می نماید تا اطلاعات موجود را به دست آورده و بکار ببندد و از رفتارهای مضر دوری و عادات و رفتار سودمند در خود ایجاد نماید برای اینکه خود را سالم نگاه دارد.

تمام مراقبين سلامت ، آموزش دهنده سلامت هستند و اين افتخاري است كه توسعه و تقويت آن نيازمند برنامه ريزي دقيق براي توسعه سلامت متكي بر شواهد و مبتني بر جامعه مي باشد.

اهم وظايف آموزش دهندگان سلامت عبارتست از:

  1. برقراري ارتباط بين سلامت و نيازهاي سلامت جامعه با مفاهيم و منابع آموزش سلامت
  2. ايفاي نقش به عنوان فرد مرجع فرآيندهاي آموزش سلامت
  3. سنجش نياز هاي افراد و جامعه براي آموزش سلامت
  4. طراحي برنامه هاي آموزش سلامت موثر
  5. شرکت در اجراي برنامه هاي آموزش سلامت
  6. ارزيابي اثربخشي برنامه هاي آموزش سلامت
  7. هماهنگي براي تهيه خدمات و محصولات آموزش سلامت

خدمات ارتقای سلامت دورنمای آینده خدمات بیمارستانی در نظام های سلامت می باشند.

فعالیت های ارتقای سلامت در بیمارستان ها :

1- اطلاع رسانی در مورد عوامل  خطر سلامت کارکنان : برنامه های ارتقای سلامت می توانند باعث ارتقای سلامت کارکنان شده ، میزان غیبت  از محل کار را کاهش داده و بر کیفیت ارائه خدمات بیافزاید.

2- تاثیر پایدار بر رفتار بیماران و وابستگانشان : تامین کیفیت زندگی مناسب یک متغیر اساسی می باشد و برای ارتقای کیفیت زندگی بیماران ، رفتار خود بیمار پس از ترخیص از بیمارستان و حمایت موثر نزدیکان از وی، متغیرهای مهمی هستند .برنامه های ارتقای سلامت، باعث تقویت رفتار سالم شده و باعث حفظ کیفیت زندگی بیماران می گردد.

3- ایجاد محیط ارتقای سلامت و ارتقای سلامت جامعه :  بیمارستان محیطی جهت ارتقای سلامت می باشد و مسئولیت ارتقای سلامت جامعه را نیز بر عهده گرفته است.

مداخلات بیمارستان های ارتقادهنده سلامت به دو بخش تقسیم می شود :

1- شواهد مربوط به مداخلات و اقدامات سیستماتیک : شامل  آموزش و مشاوره سبک زندگی سالم، ترک سیگار و الکل، تغذیه و رژیم غذایی، ورزش و فعالیت فیزیکی و... می باشد.

2- شواهد مربوط به پیشگیری از بیماری های خاص : شامل  آموزش و مشاوره سبک زندگی سالم، ترک سیگار و الکل، تغذیه و رژیم غذایی، ورزش و فعالیت فیزیکی و.. در بیماران قلبی، ریوی مزمن، آسمی، دیابتی، سرطانی، سکته مغزی، اختلالات روانپزشکی ، جراحی و غیره   می باشد.

  

محل استقرار واحد های آموزش سلامت همگانی :

1- دفتر مسئول آموزش سلامت همگانی ( قسمت اداری )

2- درمانگاه تخصصی

3- درمانگاه عمومی

4- سالن اجتماعات بیمارستان ( جهت برگزاری کلاس های آموزش سلامت )

5- ورودی بخش های بستری هنگام ساعات ملاقات

6- کلینیک مادران باردار