مجموعه اتاق های عمل در طبقه دوم ساختمان شماره 3 بيمارستان و دارالشفاء حضرت زهراي مرضيه (س) با 5 اتاق عمل با تجهيزات مدرن و كاملاً پيشرفته براي اعمال جراحي در تخصص هاي مختلف با همكاري مجربترين پزشكان و پرسنل در طول 24 ساعت فعال مي باشد.