اين بخش در طبقه اول ساختمان شماره 5 بيمارستان و دارالشفاء حضرت زهراي مرضيه (س) واقع شده است و از سال 1396 با 12 تخت فعال شروع به فعاليت نموده است. بيمارانی كه قبل از عمل جراحی در اين بخش بستری می‌گردند، شامل جراحی های عمومی، ERCP، جراحی های زنان و ... می‌باشد که پس از آمادگی به اتاق عمل منتقل می‌گردند و پس از عمل جراحی مستقيماً به بخش های بالينی و يا ويژه منتقل خواهند شد. پس از ورود بيمار از واحد پذيرش به بخش ادمیت، مراتب به اطلاع پزشك معالج رسانده می‌شود و دستورات لازم از قبيل اقدامات پاراكلينيكی، آزمايشات خون، مشاوره ها و ... پيگيری و انجام می‌گردند.