بخش اطفال در طبقه دوم ساختمان شماره 4 با 7 تخت اطفال و با فضایی مناسب و امکانات بازی کودکان می‌باشد و به ارائه خدمات به بیماران می‌پردازد.