شماره تماس بخش های مختلف بیمارستان و دارالشفای حضرت زهرای مرضیه (س)

توجه داشته باشید برای ارتباط با هر یک از بخش های زیر، ابتدا باید شماره تماس بیمارستان ( 34456061(031) ) را شماره گیری کنید و پس از اتصال تماس، شماره داخلی مورد نظر را وارد کنید.

مرکز تلفن : 118 - 119
ساختمان شماره 1
نام بخششماره داخلی
عینک سازی2109
داروخانه2110 - 2111
مسئول درمانگاه2121
اتاق زنان - طبقه اول2127 - 2128
تغذیه و رژیم درمانی2129
چشم پزشکی2130
دیابت2134 - 2135
تریاژ تخصصی - طبقه دوم2117
اتاق زنان - طبقه دوم2145 - 2146
اسپیرومتری2147
اتاق اکو تخصصی2150
ادیومتری2151
نوار مغز2152
دندانپزشکی2161 - 2162
تراکم استخوان2168
اتاق سونوگرافی2169
ساختمان شماره 2
نام بخششماره داخلی
ریاست بیمارستان2216
مدیریت2214
مدیر درمان2207
معاونت اداری2206
معاونت پشتیبانی2230
کارگزینی2201
فن آوری اطلاعات IT2203 - 2204
رسیدگی به شکایات2208
بهداشت محیط و حرفه ای2205
امور حقوقی2202
انتظامات ورودی بیمارستان2224 - 2225
دفتر بهبود کیفیت2213
ایمنی بیمار2215
امور اداری2234
دفتر تغذیه2218
فنی مهندسی2235
ساختمان شماره 3
نام بخششماره داخلی
پذیرش اورژانس2300
ایستگاه پرستاری اورژانس2304 - 2303
پذیرش رادیولوژی و سونوگرافی2310
بخش ICU2341 - 2342
آندوسکوپی - کلونوسکوپی2323 - 2326
ساختمان شماره 4
نام بخششماره داخلی
انتظامات ورودی زایشگاه2499 - 2400
نوزادان2428
NICU2430
ادمیت زایشگاه2405
ساختمان شماره 5
نام بخششماره داخلی
تجهیزات پزشکی2535
دیالیز2504 - 2505
فیزیوتراپی2528
مدارک پزشکی2521 - 2522
امور مالی2526
آزمایشگاه2513 - 2515
کلاس بارداری2595
بخش داخلی مردان - زنان2570 - 2571
بخش CCU2580 - 2581 - 2582
بخش مامایی2560 - 2561
مدیر پرستاری - مترون2316
سوپروایزر2315
سوپروایزر مامایی2393
سوپروایزر آموزشی2536 - 2537
بخش جراحی زنان - مردان2570 - 2571
ساختمان شماره 6
نام بخششماره داخلی
پذیرش درمانگاه عمومی2601 - 2603