این فرم جهت رسیدگی به شکایات در کوتاه ترین زمان ممکن به صورت آنلاین برای ثبت شکایات شما عزیزان در وبسایت بیمارستان در نظر گرفته شده است. خواهشمند است شکایات و انتقادات خود را ثبت و ارسال فرمائید.

مشاهده فرایند ثبت و رسیدگی به شکایات    نحوه‌ مراقبت‌های پرستاریحضور و رسیدگی پزشکخدمت رسانی نامناسببرخورد نامناسبسایر موارد    جهت پیگیری های بعدی به دفتر رسیدگی به شکایات بیمارستان مراجعه نمایید.

    شماره تلفن : 34461615

    ارسال شکایات در قالب پیامک : 09130002802