بخش مامایی بيمارستان و دارالشفاء حضرت زهراي مرضيه (س) در طبقه اول ساختمان شماره 5 بيمارستان قرار دارد و با 27 تخت فعال به ارائه خدمت به بیماران می پردازد. این بخش با در اختیار داشتن پزشکان متخصص زنان و کادر پرستاری و کارشناسان مامایی در هر شیفت به مراجعه کنندگان خدمات رسانی می کند. موارد بستری در این بخش شامل بیمارانی با اعمال جراحی هیسترکتومی، سزارین، زایمان طبیعی، حاملگی خارج از رحمی، کیست تخمدان و.... می باشند.