بخش CCU بيمارستان و دارالشفاء حضرت زهراي مرضيه (س) در طبقه دوم ساختمان شماره 5 بيمارستان قرار دارد و با 14 تخت فعال به ارائه خدمت به بیماران می‌پردازد. همچنين 10 تخت به‌ عنوان Post CCU جهت بستری بیماران اختصاص‌ یافته است.