بخش ICU بيمارستان و دارالشفاء حضرت زهراي مرضيه (س) در طبقه دوم ساختمان شماره 3 بيمارستان، در مجاورت اتاق عمل قرار دارد و با 7 تخت فعال به ارائه خدمت به بیماران با وضعیت ویژه می‌باشد. این بخش در سطح درجه‌ یک ارزشیابی شده است و کادر درمانی متبحر و تجهیزات مدرن، آن را برای مراقبت از بیماران بدحال مناسب ساخته است.