کلینیک دندانپزشکی
تاریخ بروزرسانی
اردیبهشت 1403
دندان پزشکان
شنبهیکشنیهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبه
دکتر سیدمحمد رضوی متخصص پاتولوژی دهان وفک وصورت قائم مقام دانشکده دندانپزشکیعصر
دکتر کورش لقایی جراح-دندانپزشکصبحصبحصبحصبحصبح
دکتر عدنان رضایت جراح-دندانپزشک گواهی دوره پروتز وزیباییصبحصبح و عصرصبحصبحصبحصبح
دکتر محمدعلی ناصح غفوری جراح-دندانپزشک گواهی دوره ایمپلنتصبح
دکتر گلناز صیرفیان جراح-دندانپزشک گواهی دوره ترمیم وزیباییصبحصبح
دکتر محسن عطارزاده جراح-دندانپزشک گواهی دوره ایمپلنتصبحصبحصبحصبحصبحصبح
دکتر سید مجتبی حسینی جراح-دندانپزشک مربی بخش جراحی دانشکدهصبح
دکتر هاجر شکرچی زاده جراح-دندانپزشک متخصص دندانپزشکی اجتماعیصبحعصرصبح
دکترسید نادر مسعودی جراح-دندانپزشک گواهی دوره پروتزهای ایمپلنتصبح
دکتر فروز کشانی متخصص پاتولوژی دهان فک وصورتعصر
دکتر ساره شریفی متخصص جراحی لثه وایمپلنت دندانیعصر
دکتر بهاره عسگری جراح-دندانپزشکصبحصبحصبح
دکتر هماذبیهی مقدم-جراح دندانپزشک عصر
دکتر راضیه جهاداکبر جراح-دندانپزشک عصر عصر
دکتر الهه امینی جراح-دندانپزشک عصرعصر
دکتر مهتاب حسینی جراح-دندانپزشک عصرصبح و عصر عصر عصرصبح و عصر
کلینیک تخصصی
تاریخ بروزرسانی
اردیبهشت 1403
آندوسکوپی و کلونوسکوپی
شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه
دکتر سعید متین خواهصبحصبح
دکتر محسن اکبر زادهصبحصبح
دکتر سهراب عطاردصبح
دکتر احمد کدخداییصبحصبح
دکتر حسین نیلی احمدآبادیصبح
دکتر رحمت اله رفیعیصبح
ارتوپد
شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه
دکتر مرتضی میرباقریصبحصبحنوبت دهی
دکتر محمدجاودانصبحنوبت دهی
دکتر محمد هرندی زادهصبحنوبت دهی
دکتر سيد مرتضي موسويصبحصبحنوبت دهی
دکتر نعمت الله شیرانیعصرنوبت دهی
دکتر مصطفی احمدیصبحصبح و عصرصبح و عصرعصرصبحنوبت دهی
دکتر محمد رضا کیانیعصرنوبت دهی
دکتر حسن حسینی پناهصبحصبحنوبت دهی
اطفال
شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه
دکتر محمدحسن اسدیصبحعصرصبحنوبت دهی
دکتر زهرا صالحیعصرعصرعصرنوبت دهی
دکتر سیما شیرانیصبحصبحصبحنوبت دهی
دکتر بتول آزادهعصرنوبت دهی
دکتر حسین اثنی عشریظهرظهرنوبت دهی
اعصاب و روان
شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه
دکتر کوکلانی
عصرصبح
دکتر شریف مهرصبحصبح
دکتر زهره ربیعیصبح
دکتر احمدلوظهرظهر
جراح عمومی
شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه
دکتر ناصر باقریهصبحصبحصبحنوبت دهی
دکتر رضا حقیقتعصرعصرنوبت دهی
دکتر امیرانصبحصبحنوبت دهی
دکتر علیرضا اصلان پورصبحنوبت دهی
دکتر فلسفیصبحظهرنوبت دهی
دکتر اکبر صدیقیصبحصبحنوبت دهی
چشم پزشکی
شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه
دکتر احمد غفاریانصبحصبحصبحصبحنوبت دهی
دکتر فخری زادهصبحنوبت دهی
دکتر مهدی اسفندیاری عصرعصرعصرعصرصبحنوبت دهی
خون
شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکتر مسعود نوریصبحصبحصبحنوبت دهی
پوست و مو
شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه
دکتر امین واعظیصبحصبحصبحصبحنوبت دهی
روماتولوژی
شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه
دکتر مهدی سبط روضاتیصبحنوبت دهی
مشاور تغذیه و رژیم درمانی
شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه
آقای رضا چاوشیعصرصبحصبحنوبت دهی
خانم بهناز لاویصبحصبحصبحنوبت دهی
زنان و زایمان
شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه
دکتر سمیره دلپاک یگانهعصرنوبت دهی
دکتر زهرا قضاویصبحصبحنوبت دهی
دکتر مریم محمد بیگیصبحنوبت دهی
دکتر سهیلا معمار مشرفیصبحنوبت دهی
دکتر مهرناز مجیدیصبحنوبت دهی
دکتر ریحانه صباحیصبحنوبت دهی
دکتر الهام هفت برادرانصبحنوبت دهی
دکتر مهسا حاج رحیمیصبحصبحنوبت دهی
دکتر مریم انصاریصبحنوبت دهی
دکتر شمسی نیازیعصرنوبت دهی
دکتر لیلا هاشمیعصرعصرصبحنوبت دهی
دکتر فرحناز مرادقلیصبحنوبت دهی
دکتر زهره ابوطالبیصبحنوبت دهی
دکتر مهناز عطاییصبحعصرنوبت دهی
دکتر هاجر معمارصبحنوبت دهی
دکتر امینیعصرنوبت دهی
دکتر مریم ناظمیصبحنوبت دهی
دکتر سارا کلباسیعصرصبحنوبت دهی
فوق تخصص غدد
شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه
دکتر پوریا همدانی
صبحصبحصبحنوبت دهی
عفونی
شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه
دکتر آرش حاجیان نیا
عصرصبحنوبت دهی
دکتر مریم خوئیعصرعصرنوبت دهی
دکتر علیرضا میرمحمدصادقیعصرصبحصبحنوبت دهی
دکتر جواد بهشتیصبحصبحنوبت دهی
دکتر سعیدرضا خلیلیانعصرنوبت دهی
طب فیزیکی
شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه
دکتر سمیه عندلیبصبحصبحنوبت دهی
فوق تخصص گوارش
شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه
دکتر سعید متین خواهصبحنوبت دهی
دکتر احمد کدخداییصبحنوبت دهی
دکتر رحمت اله رفیعیصبحنوبت دهی
دکتر حسین نیلی احمدآبادیعصرنوبت دهی
قلب و عروق
شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه
دکتر محسن خسرویصبحصبحنوبت دهی
دکتر سمیه خالصیعصرعصرنوبت دهی
دکترسیدرضا جهانبخشعصرنوبت دهی
دکتر عباسعلی جمشیدیصبحنوبت دهی
دکتر سلمان خاميصبحنوبت دهی
کلیه و مجاری ادراری
شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه
دکتر فرزين قدسيصبحنوبت دهی
دکتر حسین محمودیصبحصبحعصرنوبت دهی
دکتر مهرداد محمدی
صبحصبحصبحنوبت دهی
گوش و حلق و بینی
شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه
دکترعباس طاهریصبحصبحصبحصبحصبحنوبت دهی
مشاوره و روانشناسی
شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه
خانم آرمان پناهصبح
خانم مولوی زادهصبحعصرصبح
خانم فرشته بهشتیعصر
داخلی
شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه
دکتر محسن اکبر زادهصبح و عصرعصرصبح و عصرعصرصبح و عصرصبح و عصرصبحنوبت دهی
دکتر ریحانه پدیدارنیاصبحصبحنوبت دهی
دکتر سهراب عطاردصبحنوبت دهی
دکتر بهاره رستم پورصبحصبحنوبت دهی
دکتر بهمنشصبح وعصرصبحصبجنوبت دهی
دکتر کامیار متولیصبحنوبت دهی
جراح ستون فقرات
شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه
دکتر حسین نیکبختعصرعصرعصرنوبت دهی
مغز و اعصاب
شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه
دکتر محسن بشتامصبحنوبت دهی
دکترناصر زکی زادهظهرظهرنوبت دهی
دکتراحمد چیت سازصبحنوبت دهی
دکتر سلمان فاطمي
ظهرنوبت دهی
دکتر محمد پاک طینت
(فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان)
صبحنوبت دهی
نوار مغز
شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه
ظهرظهرظهر
ادیومتری
شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه
خانم جهانگیری
صبحصبحصبحصبحصبحصبح
دانسیتومتری (سنجش تراکم استخوان)
شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه
صبحصبحصبح
سونوگرافی
شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه
دکترمحمد پناهیصبح
دکتر علیرضا مظاهریصبحصبحعصرصبحصبح
دکتر مریم خادمصبحصبحصبحصبح
دکتر محمد جواد مهدی زادهعصرصبحصبحعصر
دکتر علیرضا نمازیصبح
دکتر رضاییعصرعصرعصرعصر
دکتر نجفیانصبحصبحصبح