حضور پزشکان و دندان پزشکان

کلینیک دندانپزشکی
تاریخ بروزرسانی
1399/11/27
دندان پزشکان
 شنبهیکشنیهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبه 
دکتر سیدمحمد رضوی متخصص پاتولوژی دهان وفک وصورت قائم مقام دانشکده دندانپزشکیعصر
دکتر کورش لقایی جراح -دندانپزشکصبحصبحصبحصبحصبح
دکتر عدنان رضایت جراح -دندانپزشک گواهی دوره پروتز وزیباییصبح/عصرصبحصبح/عصرصبح/عصرصبح/عصرصبح
دکتر محمدعلی ناصح غفوری جراح -دندانپزشک گواهی دوره ایمپلنتصبح
دکتر گلناز صیرفیان جراح -دندانپزشک گواهی دوره ترمیم وزیباییصبحصبح
دکتر محسن عطارزاده جراح -دندانپزشک گواهی دوره ایمپلنتصبحصبحصبحصبحصبحصبح
دکتر نرگس ابراهیم زاده جراح -دندانپزشک گواهی دوره ترمیم وزیباییصبحصبحصبح
دکتر سید مجتبی حسینی جراح -دندانپزشک مربی بخش جراحی دانشکدهصبح
دکتر هاجر شکرچی زاده جراح -دندانپزشک متخصص دندانپزشکی اجتماعیعصرعصر
دکترسید نادر مسعودی جراح -دندانپزشک گواهی دوره پروتزهای ایمپلنتصبح
دکتر فروز کشانی متخصص پاتولوژی دهان فک وصورتعصر
دکتر نادر نصر
متخصص اطفال دندانپزشکی
صبح
دکتر هادی مشگل گشا متخصص جراحی فک وصورتصبح
دکتر ساره شریفی متخصص جراحی لثه وایمپلنت دندانیعصرصبح
دکتر بهاره عسگری جراح -دندانپزشکعصرعصرعصرصبح
دکتر پریسا خدادوستان جراح -دندانپزشکصبحصبح
دکتر پریسا محمودی جراح -دندانپزشکعصرعصرعصر
دکتر ثمین نوری جراح -دندانپزشکعصرعصر
کلینیک تخصصی
تاریخ بروزرسانی
1399/11/27
آندوسکوپی و کلونوسکوپی
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکتر سعید متین خواهصبحصبح
دکتر محسن اکبر زادهصبحصبح
دکتر سهراب عطاردصبح
دکتر احمد کدخداییصبحصبح
دکتر حسین نیلی احمدآبادیصبح
دکتر رحمت اله رفیعیصبح
ارتوپد
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکترمرتضی میرباقریصبحصبح
دکترمحمدجاودانصبح
دکتر محمد هرندی زادهصبحصبح
دکتر سيد مرتضي موسويصبحصبح
دکتر علی حسین پور فیضی عصرعصرصبحعصر
دکتر مصطفی احمدیصبح/ عصرعصرصبح
دکترمهرداد احمدیانعصر
دکتر محمد رضا کیانیعصر
دکتر حسن حسینی پناهصبحصبح
دکتر احسان گلکار
عصر
دکتر محمد رضا برزگرصبح
دکتر مهرنوش مهربدعصر
اطفال
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکترمحمدحسن اسدیصبحعصرصبح
دکتر شیرین بهدادمهرعصرعصرعصرصبح
دکتر سیما شیرانیصبحصبحصبح
دکتربتول آزادهعصر
دکترحسین اثنی عشریعصر
اعصاب و روان
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکترفرامرز نقدیصبح
دکترمنیره طباطبائیصبحصبح
دکتر علیرضا عماد الساداتی
صبح
دکتر الهام نصر اصفهانی
صبح
دکتر علیرضا قادری
صبح
جراح عمومی
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکترناصر باقریهصبحصبحصبحصبح
دکترروح السادات قاضی نوریصبح
دکتر پیام فاضلصبحصبح
دکتر رضا حقیقتعصرعصر
دکتر علی معینصبح
دکتر علیرضا اصلان پورعصرعصر
چشم پزشکی
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکتر احمد غفاریانصبح
دکترسید علی سنبلستانعصرصبح
دکتر مهدی اسفندیاریعصرعصرعصرصبح
دکتر زهراسادات ابطحیصبحصبح
خون
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
پوست و مو
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکترفاطمه میررکنیانصبحصبح
دکترامین واعظیصبحصبحصبحصبح
روماتولوژی
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکتر مهدی سبط روضاتی صبح
رژیم درمانی
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
آقای رضا چاوشیعصرصبحصبح
خانم بهناز لاویصبحصبحصبح
زنان و زایمان
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکترسمیره دلپاک یگانهعصر
دکترزهرا قضاویصبحصبح
دکتر مریم محمد بیگیصبح
دکترسهیلا معمار مشرفیصبح
دکتر مهرنازمجیدیصبح
دکتر ریحانه صباحیصبح
دکتر الهام هفت برادرانصبح
دکتر خدیجه طباخ خوشه مهرعصر
دکتر مهسا حاج رحیمیصبحصبح
دکتر مریم انصاریصبح
دکترشمسی نیازیعصرعصر
دکتر الهام قنبریصبح
دکتر لیلا هاشمیعصرعصرصبح
دکتر فرحناز مرادقلیصبحصبحصبح
دکتر مریم سلیمانی
عصر
دکتر لیلا تقی یارعصر
فوق تخصص غدد
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکتر پوریا همدانی
صبحصبحصبح
طب فیزیکی
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکتر مرضيه کتابيصبحصبح
دکتر سمیه عندلیبصبحصبح
دکتر ارغوان مختاریانصبحصبح
فوق تخصص گوارش
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکتر سعید متین خواهصبح
دکتر احمد کدخداییصبح
دکتر رحمت اله رفیعیصبح
دکتر حسین نیلی احمدآبادیصبح
قلب و عروق
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکتر محسن خسرویصبحصبح
دکتر سمیه خالصیصبحصبح
دکترسیدرضا جهانبخشعصر
دکترسعید شفیعیعصر
دکتر عباسعلی جمشیدیصبح
دکتر بابک شیرانیصبحصبح
دکتر سلمان خاميصبح
کلیه و مجاری ادراری
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکترمحمدحسین بحر العلومیصبحصبحصبح
دکترفرزين قدسيصبحصبح
دکترحسین محمودیعصرصبح
دکتر سعید حقدانیصبح
دکتر مهرداد محمدی
صبحصبحصبح
گوش و حلق و بینی
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکترعباس طاهریصبحصبحصبحصبحصبحصبح
دکتر علیرضا خدامیعصرعصر
مشاوره و روانشناسی
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
آقای شانه سازعصرعصر
خانم مولوی زادهعصرصبحصبحصبح
داخلی
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکتربهاره رستم پورصبحصبح
دکترمحسن اکبر زادهصبح و عصرعصرصبح و عصرعصرصبح و عصرصبح وعصرصبح
دکترکامران جاودانعصرعصر
دکترریحانه پدیدارنیاصبحصبح
دکتر سهراب عطاردصبح
دکترعلیرضا میرمحمد صادقیعصرعصرصبح
دکتر محمود بهمنشصبح و عصرصبحصبح
دکتر سعید رضا خلیلیانعصر
دکتر آرش حاجیان نیاعصرصبح
روماتولوژی
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکتر مهدی سبط روضاتی صبح
مغز و اعصاب
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکتر محسن بشتامصبح
دکترناصر زکی زادهعصرعصر
دکترمهدی شیشه گرصبح
دکتراحمد چیت سازصبح
دکتر امیر مهابادیصبح
دکتر مانا احمدیان (فوق تخصص)صبح
دکتر سلمان فاطمي
صبح
دکتر حسین نیکبختعصرعصرعصر
نوار مغز
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
صبحصبح
ادیومتری
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
خانم جهانگیری

صبحصبحصبحصبحصبحصبح
اسپیرومتری
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه