کلینیک دندانپزشکی
تاریخ بروزرسانی
تیر ماه 1401
دندان پزشکان
 شنبهیکشنیهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبه 
دکتر سیدمحمد رضوی متخصص پاتولوژی دهان وفک وصورت قائم مقام دانشکده دندانپزشکیعصر
دکتر کورش لقایی جراح-دندانپزشکصبحصبحصبحصبحصبح
دکتر عدنان رضایت جراح-دندانپزشک گواهی دوره پروتز وزیباییصبحصبح و عصرصبحصبحصبحصبح
دکتر محمدعلی ناصح غفوری جراح-دندانپزشک گواهی دوره ایمپلنتصبح
دکتر گلناز صیرفیان جراح-دندانپزشک گواهی دوره ترمیم وزیباییصبحصبح
دکتر محسن عطارزاده جراح-دندانپزشک گواهی دوره ایمپلنتصبحصبحصبحصبحصبحصبح
دکتر سید مجتبی حسینی جراح-دندانپزشک مربی بخش جراحی دانشکدهصبح
دکتر هاجر شکرچی زاده جراح-دندانپزشک متخصص دندانپزشکی اجتماعیصبحعصرصبح
دکترسید نادر مسعودی جراح-دندانپزشک گواهی دوره پروتزهای ایمپلنتصبح
دکتر فروز کشانی متخصص پاتولوژی دهان فک وصورتعصر
دکتر ساره شریفی متخصص جراحی لثه وایمپلنت دندانیعصر
دکتر بهاره عسگری جراح-دندانپزشکصبحصبحصبح
دکتر هماذبیهی مقدم-جراح دندانپزشک عصر
دکتر راضیه جهاداکبر جراح-دندانپزشک عصر عصر
دکتر الهه امینی جراح-دندانپزشک عصرعصر
دکتر مهتاب حسینی جراح-دندانپزشک عصرصبح و عصر عصر عصرصبح و عصر
کلینیک تخصصی
تاریخ بروزرسانی
تیر ماه 1401
آندوسکوپی و کلونوسکوپی
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه
دکتر سعید متین خواهصبحصبح
دکتر محسن اکبر زادهصبحصبح
دکتر سهراب عطاردصبح
دکتر احمد کدخداییصبحصبح
دکتر حسین نیلی احمدآبادیصبح
دکتر رحمت اله رفیعیصبح
ارتوپد
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه 
دکتر مرتضی میرباقریصبحصبحنوبت دهی
دکتر محمدجاودانصبحنوبت دهی
دکتر محمد هرندی زادهصبحنوبت دهی
دکتر سيد مرتضي موسويصبحصبحنوبت دهی
دکتر نعمت الله شیرانیعصرعصرنوبت دهی
دکتر مصطفی احمدیصبح و عصرصبح و عصرصبحنوبت دهی
دکتر محمد رضا کیانیعصرنوبت دهی
دکتر حسن حسینی پناهصبحصبحنوبت دهی
دکتر مهرنوش مهربدعصرنوبت دهی
اطفال
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه 
دکتر محمدحسن اسدیصبحعصرصبحنوبت دهی
دکتر زهرا صالحیعصرعصرعصرنوبت دهی
دکتر سیما شیرانیصبحصبحصبحنوبت دهی
دکتر بتول آزادهعصرنوبت دهی
دکتر حسین اثنی عشریظهرنوبت دهی
اعصاب و روان
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکترفرامرز نقدیصبح
دکترمنیره طباطبائیصبحصبح
دکتر علیرضا عماد الساداتی
صبح
دکتر الهام نصر اصفهانی
صبح
دکتر علیرضا قادری
صبح
جراح عمومی
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه 
دکتر ناصر باقریهصبحصبحصبحصبحنوبت دهی
دکتر روح السادات قاضی نوریصبحنوبت دهی
دکتر پیام فاضلصبحصبحنوبت دهی
دکتر رضا حقیقتعصرعصرنوبت دهی
دکتر نصر الله مولویصبحنوبت دهی
دکتر علیرضا اصلان پورعصرعصرنوبت دهی
دکتر امیر بهزادیظهرنوبت دهی
دکتر اکبر صدیقیصبح
چشم پزشکی
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه 
دکتر احمد غفاریانصبحصبحصبحنوبت دهی
دکتر مهدی اسفندیاریصبح و عصرعصرعصرعصرصبح و عصرصبحنوبت دهی
خون
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه 
دکتر مسعود نوریصبحصبحنوبت دهی
پوست و مو
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه 
دکتر امین واعظیصبحصبحصبحصبحنوبت دهی
روماتولوژی
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه 
دکتر مهدی سبط روضاتی صبحنوبت دهی
مشاور تغذیه و رژیم درمانی
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه 
آقای رضا چاوشیعصرصبحصبحنوبت دهی
خانم بهناز لاویصبحصبحصبحنوبت دهی
زنان و زایمان
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه 
دکتر سمیره دلپاک یگانهعصرنوبت دهی
دکتر زهرا قضاویصبحصبحنوبت دهی
دکتر مریم محمد بیگیصبحنوبت دهی
دکتر سهیلا معمار مشرفیصبحنوبت دهی
دکتر مهرناز مجیدیصبحنوبت دهی
دکتر ریحانه صباحیصبحنوبت دهی
دکتر الهام هفت برادرانصبحنوبت دهی
دکتر مهسا حاج رحیمیصبحصبحنوبت دهی
دکتر مریم انصاریصبحنوبت دهی
دکتر شمسی نیازیعصرعصرنوبت دهی
دکتر لیلا هاشمیعصرعصرصبحنوبت دهی
دکتر فرحناز مرادقلیصبحصبحصبحنوبت دهی
دکتر زهره ابوطالبیصبحنوبت دهی
دکتر مهناز عطاییصبحعصرنوبت دهی
دکتر هاجر معمارصبحنوبت دهی
دکتر آذر جعفریعصرنوبت دهی
دکتر مریم ناظمیصبحنوبت دهی
دکتر سارا کلباسیعصرنوبت دهی
فوق تخصص غدد
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه 
دکتر پوریا همدانی
صبحصبحصبحنوبت دهی
عفونی
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه 
دکتر آرش حاجیان نیا
عصرصبحنوبت دهی
دکتر مریم خوئیعصرعصرنوبت دهی
دکتر علیرضا میرمحمدصادقیعصرصبحصبحنوبت دهی
دکتر جواد بهشتیصبحنوبت دهی
دکتر سعیدرضا خلیلیانعصرنوبت دهی
طب فیزیکی
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه 
دکتر مرضيه کتابيصبحصبحصبحنوبت دهی
دکتر سمیه عندلیبصبحصبحنوبت دهی
فوق تخصص گوارش
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه 
دکتر سعید متین خواهصبحنوبت دهی
دکتر احمد کدخداییصبحنوبت دهی
دکتر رحمت اله رفیعیصبحنوبت دهی
دکتر حسین نیلی احمدآبادیعصرنوبت دهی
قلب و عروق
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه 
دکتر محسن خسرویصبحصبحنوبت دهی
دکتر سمیه خالصیعصرعصرنوبت دهی
دکترسیدرضا جهانبخشعصرنوبت دهی
دکتر عباسعلی جمشیدیصبحنوبت دهی
دکتر سلمان خاميصبحنوبت دهی
کلیه و مجاری ادراری
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه 
دکتر محمدحسین بحرالعلومیصبحصبحصبحنوبت دهی
دکتر فرزين قدسيصبحصبحنوبت دهی
دکتر حسین محمودیصبحظهرعصرنوبت دهی
دکتر مهرداد محمدی
صبحصبحصبحنوبت دهی
دکتر کامران بویریظهرنوبت دهی
گوش و حلق و بینی
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه 
دکترعباس طاهریصبحصبحصبحصبحصبحصبحنوبت دهی
مشاوره و روانشناسی
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه
خانم مولوی زادهصبحصبحعصرصبح
خانم باب السلامعصر
داخلی
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه 
دکتر بهاره رستم پورصبحصبحنوبت دهی
دکتر محسن اکبر زادهصبح و عصرعصرصبح و عصرعصرصبح و عصرصبحنوبت دهی
دکتر ریحانه پدیدارنیاصبحصبحصبحنوبت دهی
دکتر سهراب عطاردصبحنوبت دهی
دکتر محمود بهمنشصبح و عصرصبحصبحنوبت دهی
دکتر کامیار متولیصبحنوبت دهی
جراح ستون فقرات
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه 
دکتر حسین نیکبختعصرعصرعصرنوبت دهی
مغز و اعصاب
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه 
دکتر محسن بشتامصبحنوبت دهی
دکترناصر زکی زادهظهرظهرنوبت دهی
دکتراحمد چیت سازصبحنوبت دهی
دکتر سلمان فاطمي
ظهرنوبت دهی
دکتر محمد پاک طینت
(فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان)
صبحنوبت دهی
نوار مغز
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه
ظهرظهرظهر
ادیومتری
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه
خانم جهانگیری
صبحصبحصبحصبحصبحصبح
دانسیتومتری (سنجش تراکم استخوان)
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه
صبحصبحصبح
سونوگرافی
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعه
دکتر محمد پناهیصبحصبح
دکتر علیرضا مظاهریصبحصبحصبحصبح و عصرصبحصبحصبح
دکتر مریم خادمصبحعصرصبحصبح
دکتر محمد جواد مهدی زادهعصرصبحصبحعصر
دکتر علیرضا نمازیصبح
دکتر مصطفی نیلیعصر