اين بخش در طبقه همکف ساختمان شماره 6 بيمارستان و دارالشفاء حضرت زهرای مرضيه (س) واقع شده و آماده ارائه خدمات سرپایی به مراجعین می‌باشد.