هزینه مشاوره و ویزیت پزشکان در درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان و دارالشفای حضرت زهرای مرضیه (س)

تعرفه آزادتعرفه با بیمه های پایه (تامین اجتماعی، خدمات درمان، نیرو های مسلح)
87000 تومان44900 تومانویزیت پزشک عمومی
147000 تومان 55800 تومانویزیت پزشک متخصص
188000 تومان70800 تومانمشاوره متخصص روانپزشکی
178000 تومان67800 تومانویزیت پزشک فوق تخصص
56000 تومان-مشاوره روانشناسی
تومان-مشاوره تغذیه

 
مراجعان عزیز توجه داشته باشید که بیمه های متفاوت بر حسب قرارداد خود با بیمارستان و دارالشفای حضرت زهرای مرضیه (س)
ممکن است تعرفه های متفاوتی به بیماران تحت پوشش خود ارائه دهند. لذا در صورتی که بیمه شما
با بیمه های ذکر شده در این لیست متفاوت است حتما پیش از اخذ نوبت،
از تعرفه های شرکت بیمه خود در درمانگاه اطمینان حاصل نمائید.