هزینه مشاوره و ویزیت پزشکان در درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان و دارالشفای حضرت زهرای مرضیه (س)

تعرفه آزادتعرفه با بیمه های پایه (تامین اجتماعی، خدمات درمان، نیرو های مسلح) 
28000 تومان20000 تومانویزیت پزشک عمومی
48000 تومان38000 تومانویزیت پزشک متخصص
55000 تومان45000 تومانمشاوره متخصص روانپزشکی
55000 تومان45000 تومانویزیت پزشک فوق تخصص
31000 تومان-مشاوره روانشناسی
31000 تومان-مشاوره تغذیه

 
مراجعان عزیز توجه داشته باشید که بیمه های متفاوت بر حسب قرارداد خود با بیمارستان و دارالشفای حضرت زهرای مرضیه (س)
ممکن است تعرفه های متفاوتی به بیماران تحت پوشش خود ارائه دهند. لذا در صورتی که بیمه شما
با بیمه های ذکر شده در این لیست متفاوت است حتما پیش از اخذ نوبت،
از تعرفه های شرکت بیمه خود در درمانگاه اطمینان حاصل نمائید.