كلينيك دندانپزشكي بيمارستان و دارالشفاء حضرت زهراي مرضيه (س) در رشته هاي عمومي و تخصصي دندانپزشكي از سال 69 شروع به كار نموده و هم اكنون نيز با امكانات مجهز در تمام ايام هفته ( به جز روزهای تعطیل ) و در دو شيفت صبح و عصر با تعيين وقت قبلي در خدمت مراجعين محترم مي باشد. در حال حاضر تقريباً كليه درمان هاي عمومي و تخصصي دندانپزشكي، ايمپلنت و ... قابل انجام بوده و خدمات سرپايي با بهترين كيفيت ارائه مي گردد.