دکتر امید فخری زاده (Dr. Omid Fakhrizadeh)

  • جراح و متخصص چشم
  • (Surgeon and ophthalmologist)
  • (جراح وطبيب عيون)