دکتر فرهاد سلطانی (Dr. Farhad Soltani )

  • (متخصص بیماریهای استخوان و مفاصل (ارتوپدی) )
  • (Specialist in osteoarthritis and arthritic joints)
  • (اختصاصي هشاشة العظام والتهاب المفاصل)