دکتر مریم ناظمی (Dr. Maryam Nazemi )

  • (متخصص بیماری های زنان و زایمان)
  • (specialist in obstetrics and gynecology)
  • (أخصائية أمراض النساء والتوليد)